بازگشت به اخبار

با مشارکت پارک علم و فناوری و فن بازار منطقه ای استان؛بازار شرکت های دانش بنیان هرمزگان توسعه می یابد

کارگزار فن بازار منطقه ای هرمزگان از توسعه بازار فناوری با مشارکت پارک علم و فناوری استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان، محمدرضا کاظمی پور در نشست مشترک با واحدهای فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: یکی از راه های توانمند سازی واحدهای فناور مراکز رشد، توسعه ارتباطات شبکه ای است که موجب هم افزایی و افزایش توان رقابتی شرکت ها در بازارهای ملی و بین المللی می شود.

کارگزار فن بازار منطقه ای هرمزگان با تشریح برنامه های عملیاتی این مرکز، برگزاری تورهای صنعتی، اعطای تسهیلات و ایجاد ارتباط میان واحدهای دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی و استفاده از خدمات صندوق فناوری های نوین و صندوق نوآوری و شکوفایی را از مهم ترین برنامه های فن بازار منطقه ای استان هرمزگان برای واحدهای فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری عنوان کرد.

کاظمی پور ادامه داد، با تمهیدات اندیشیده شده، شرکت شهرک های صنعتی بعنوان کارفرمای فن بازار منطقه استان هرمزگان با همکاری پارک علم و فناوری استان، حمایت های مالی خوبی در جهت توسعه و رشد واحدهای دانش بنیان در نظر گرفته اند.

وی همچنین در این جلسه، ساز و کارهای همکاری دو جانبه را با واحدهای فناور مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

بازدید از نمایشگاه inotex 2015  اولین همکاری دو جانبه

مهندس علی فتی رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان نیز در همین زمینه اظهار امیدواری کرد، این همکاری بتواند زمینه توسعه بیش از پیش شرکت های دانش بنیان را فراهم آورد.

به گفته وی، بازدید از نمایشگاه inotex 2015  از اولین همکاری های دوجانبه پارک علم و فناور و فن بازار منطقه ای هرمزگان خواهد بود.

فتی همچنین افزود: پارک علم و فناوری استان علاوه بر برگزاری تور فناوری با مشارک فن بازار منطقه ای استان، تورهای فناوری بازدید از صنایع استان در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان با بیان اینکه برگزاری تورهای فناوری بر دانش واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد “جامع” و “پزشکی” هرمزگان می افزاید، ابراز امیدواری کرد، برگزاری این تورها بتواند زمینه همکاری دو جانبه پارک علم و فناوری با صنایع استان را نیز فراهم آورد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار