بازگشت به اخبار

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری مطرح کرد: تلاش برای گسترش شرکت های دانش بنیان در هرمزگان

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان هرمزگان از تلاش برای گسترش شرکت های دانش بنیان در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر پویان ادیبی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور در جلسه معرفی و نحوه ایجاد شرکت های دانش بنیان که با حضور واحدهای شرکت شهرک های صنعتی، صنایع غرب بندرعباس، فولاد، کشتی سازی و واحدهای فناور مراکز رشد برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری استان هرمزگان به عنوان تنها متولی دولتی در استان تلاش می کند تا بستری مناسب برای دانش بنیان شدن شرکت ها فراهم آورد.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان در هرمزگان علیرغم صنعتی بودن این استان مطلوب نیست، افزود: ما می خواهیم در این راه صف شکن باشیم و تمام توان خود را گذاشته ایم تا فرهنگ کار آفرینی مبتنی بر دانش بنیان پیاده سازی شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات قابل توجهی در حوزه شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است، افزود: در این ارتباط قوانین متعددی تصویب شده است که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از فرصت ایجاد شده کمتر استفاده می شود.

وی همچنین خواستار استفاده حداکثری افراد دارای ایده و شرکت های مستقر در هرمزگان از فرصت و بستر بوجود آمده شد.

در این نشست همچنین کارشناسان پارک علم و فناوری به تشریح خدمات، نحوه دانش بنیان شدن و تسهیلات اعطایی پرداختند.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ در این زمینه برگزار شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار