پروژه های صنایع هرمزگان

با توجه به اهمیت اطلاع رسانی پروژه ها و مگا پروژه های صنعتی استان به شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان لیست شرکت ها و پروژه های صنعتی فعال در آن صنعت به شرح ذیل جهت بهره برداری بارگذاری گردیده است.

ردیف نام صنعت لینک دسترسی به لیست پروژه ها
1  فولاد هرمزگان پژوهش و توسعه
2 صبا فولاد خلیج فارس طرح‌ها و موضوعات پژوهشی
3
4
5
6
7