آیین نامه ها

۱ دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵
۲ دستور‌العمل‌های حمایت از توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۳۹۵
۳ برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان هیات دولت ۱۳۹۴
۴ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها و پارک‌های فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۳
۵ دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان هیات دولت ۱۳۹۳
۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۴
۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱
۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۶
۹ ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری سازمان امور مالیاتی ۱۳۹۲
۱۰ دستورالعمل اجرایی فصل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان وزارتین علوم و اقتصاد ۱۳۹۲
۱۱ ۱۱۰ برنامه حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و روش استفاده از آن‌ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ــ
۱۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۹
۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات هیأت دولت ۱۳۹۱
۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت دولت ۱۳۸۴
۱۵ ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان هیأت دولت ۱۳۹۴
۱۶ شیوه مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۵-۱۳۹۳
۱۷ امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۴
۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت دولت ۱۳۹۴
۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت دولت ۱۳۹۴
۲۰ بخشنامه مالیاتی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان سازمان امور مالیاتی ۱۳۹۲
۲۱ بخشنامه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری سازمان امور مالیاتی ۱۳۹۵
۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هیأت دولت ۱۳۹۴
۲۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت دولت ۱۳۹۴
۲۴ آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت دولت ۱۳۹۴
۲۵ شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۳۹۴
۲۶ ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۴
۲۷ ابلاغ دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۹۵
۲۸ تخفیف ۵۰ درصدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه‌های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا. ایران ۱۳۹۵
۲۹ مصوبه صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی شورای عالی عتف ۱۳۹۵
۳۰ تخفیف چهار (۴) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صندوق توسعه ملی ۱۳۹۳
۳۱ فرآیند اخذ گواهی کاربری نهایی اقلام با کاربری دوگانه سازمان توسعه تجارت ــ
۳۲ کاهش سهم آورده شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات “بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار” ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ــ
۳۳ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت دولت ۱۳۹۰
۳۴ اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی هیأت دولت ۱۳۹۴
۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیأت دولت ۱۳۹۴
۳۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی هیأت دولت ۱۳۹۴
۳۷ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۳۹۵
۳۸ آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات هیأت دولت ۱۳۹۴
۳۹ آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۳۹۹
۴۰ شیوه‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۳۹۵
۴۱ فهرست ارزیابان شرکت‌های دانش‌بنیان و تذکرات لازم کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها ــ
۴۲ حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان کریدور خدمات صادرات محصولات دانش‌بنیان ــ
۴۳ شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۶
۴۴ تخفیف ۵۰ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی ــ
۴۵ کاهش آورده نقدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۱۳۹۴
۴۶ امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی‌های صدا و سیما برای شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ــ
۴۷ فهرست پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها / خدمات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ــ
۴۸ فرآیند ثبت‌نام شرکت‌ها در سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به منظور اخذ مجوز دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ــ
۴۹ فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان خرداد ۱۳۹۶
۵۰ نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ــ
۵۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۷